INFOKANÁL | Štúdie

Štúdie pripravenosti miest a obcí na priamu komunikáciu s občanom - II. ročník

Štúdiu na tému "Prieskum pripravenosti miest a obcí na elektronickú komunikáciu s občanom" vydali Qbizm technologies a združenia TUESDAY Business Network Qbizm technologies a TUESDAY Business Network. Mapuje súčasný stav využívania priamych komunikačných kanálov medzi občanmi a štátnou správou a odhaduje smer ďalšieho vývoja v tejto oblasti.

Praha, 3. apríla 2008 - Štúdia "Prieskum pripravenosti miest a obcí na e-komunikáciu s občanom", ktorú dnes vydali poskytovateľ riešení v odbore podnikových informačných systémov Qbizm technologies a združenie technologických podnikateľov TUESDAY Business Network, prináša zhrnutie súčasného stavu využitia moderných technológií v komunikácii štátnej správy a samosprávy s občanmi a prináša odhad ďalšieho vývoja. Prieskum ukázal, že rastie záujem obcí o túto formu výmeny informácií, a to hlavne v oblasti krízovej komunikácie, teda pri povodniach, haváriách alebo výpadkoch vody a energií, i pri poskytovaní údajov všeobecného charakteru.

Štúdia potvrdila rastúcu dôležitosť tejto témy medzi radnicami, ktorá je oproti roku 2005 aktuálna už i pre malé obce do 2 tisíc obyvateľov. Tento typ obcí zaznamenal najväčší nárast (na 58 %), vysoká účasť je i medzi mestami nad 10 tisíc obyvateľov (13,2 %). Medzi respondentami došlo k významnému zvýšeniu záujmu o využitie e-mailových spravodajov (30 %) a SMS správ na mobilný telefón občanov (25 %). Tieto dva moderné komunikačné kanály sa ďalej javia ako najperspektívnejšie, pretože napr. o zavedení SMS správ v nasledujúcich dvoch rokoch uvažuje 52 % respondentov, teda najviac zo všetkých.

Štúdiu uzatvára praktický sprievodca zavedenia SMS komunikácie v mestách a obciach. Snaží sa na príkladoch prípadových štúdií identifikovať správne a chybné postupy pri zavedení tohoto komunikačného prostriedku.

Celé znenie Štúdie pripravenosti si môžete stiahnuť vo formáte PDF nájdete tu.

aktualizované: 11.07.2020 Vytlačiť Späť Hore